A rendkívüli helyzetre való tekintettel az új nevezési határidő: június 3!  

A nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be a pályázat. Ezek után automatikusan érkezik egy visszaigazoló e-mail a nevezési űrlap kitöltésekor megadott e-mail címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz.

Feltölthető dokumentációk: 

Filmes anyagok (filmek és esettanulmányi videók): mp4 formátumban, kizárólag hd vagy full hd felbontásban. 
​Az esettanulmányi videók hossza nem haladhatja meg a 3 percet!

Képes anyagok: jpg, png vagy pdf formátumban, 300 dpi felbontásban

Prezentációk: ppt, pdf formátumban. Terjedelem: maximum 10 slide

Weboldalak / közösségi médiás oldalak: a pályázati anyagon fel kell tüntetni a weboldal pontos elérhetőségét

Nyomtatott anyagok, termékek beküldhetők ide: PPH Media, 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.

Online zsűrizéshez kötelező a terméket vagy koncepciót bemutató minimum három különböző kép (JPG formátumban) feltöltése, tovább javasolt a vizuális és tartalmi koncepció rövid leírása/bemutatása szöveges (maximum 1500 leütés, .docx) vagy case study videó (maximum 3 perc, MP4), esetleg prezentáció (maximum 10 dia, PDF vagy PPT) formájában.

Személyes zsűrizéshez kötelező a megvalósult innováció vagy termék beküldése. Cím: 1037 Budapest Montevideo u. 3/B.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL KÖLTSÉGE:

Az Innovatív márka 2020 pályázatán való részvétel, illetve sikeres pályázat esetén a logo és névhasználat díjköteles. 
Pályázati díjak: 
▪    Pályázati díj/termék: 25.000 Ft + áfa
▪    Pályázati díj/termékcsalád, négy, vagy annál több, egy márka alá tartozó termék nevezése esetén: 80.000 Ft + áfa

Nevező adatai

Nevezés adatai

Nyilatkozat:
A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.
Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.
Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet Az Év Boltja 2020 versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.
Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.
Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a Professional Publishing Hungary Kft. archívumában marad.
A jelentkezéssel (szerződés) a Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá, hogy számára a Vállakozó hírleveleket küldjön. A Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.